Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zbiórka odpadów rolniczych

27 kwietnia 2021

odpłatna zbiórka odpadów rolniczych

Odpady posegregowane i wstępnie oczyszczone z resztek będą odbierane według poniższego cennika:
– folia rolnicza czarna                                            480 zł/tonę
– folia rolnicza biała                                               300 zł/tonę
– opakowania po nawozach i typu BIG BAG     200 zł/tonę
– opony rolnicze                                                     1100 zł/tonę
– siatka i sznurki do owijania balotów               1100 zł/tonę

Odpłatność za usługę gotówką na miejscu.

Dowóz i załadunek na miejscu należą do rolnika.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera