Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zmiana organizacji pracy Urzędu ze względu na wirus SARS CoV-2

27 października 2020

Ogłoszenie!INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R. (ŚRODA) DO ODWOŁANIA URZĄD MIEJSKI W KOCKU
W GODZINACH 7.15 – 15.15 REALIZUJE ZADANIA W SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań można włożyć do skrzynki podawczej przy wejściu, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock lub platformy ePUAP (adres skrytki: /8e2m6rb2h6/skrytka).

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie 818591004 lub 818591005, bądź pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Płatności należy regulować na rachunki bankowe gminy.

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej, pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz leśniczego zostają odwołane.

DODATKOWE DANE KONTAKTOWE:
– Burmistrz Miasta Kock nr wewnętrzny 32, e-mail: [email protected];
– Zastępca Burmistrza nr wewnętrzny 50, e-mail: [email protected];
– w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności
i dowodów osobistych nr wewnętrzny 51, e-mail: [email protected];
– w sprawach oświaty nr wewnętrzny 36, e-mail: [email protected];
– w sprawach gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
nr wewnętrzny 34, e-mail: [email protected];
– w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych nr wewnętrzny 49,
e-mail: [email protected];
– w sprawach ochrony środowiska nr wewnętrzny 44,
e-mail: [email protected];
– w sprawach gospodarki komunalnej nr wewnętrzny 45, e-mail: [email protected];
– w sprawach działalności gospodarczej nr wewnętrzny 38,
e-mail: [email protected];
– w sprawach pomocy społecznej nr telefonu 818591256,
e-mail [email protected]