Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

DNI KOCKA 2018

20 sierpnia 2018

Dni Kocka rozpoczął XIV Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, a zakończyły dożynki gminno-parafialne połączone z festynem miejskim. Imprezy odbyły się 18 i 19 sierpnia.

W konkursie festiwalu wzięło udział 10 solistów (3 w kategorii do 12 r. życia i 7 powyżej 12 r. życia)   i trzy grupy w kat. zespołów.

Msza Św. dożynkowa była poprzedzona krótka uroczystością złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym kontrofensywę znad Wieprza w 1920 r. – w uroczystości wzięli udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, senator Stanisław Gogacz i burmistrz Kocka Tomasz Futera. Po Mszy Św. dożynkowej w kościele miał miejsce ceremoniał dożynkowy, któremu przewodzili starostowie dożynek – młodzi rolnicy z Kocka Kolonii Monika i Sławomir Kowalscy. Następnie wystąpiły zespoły śpiewacze z Tchórzewa, Talczyna i Górki. W konkursie wieńców dożynkowych przyznano pierwsze miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 350 zł Zespołowi Śpiewaczemu z Talczyna oraz Zespołowi Śpiewaczemu z Tchórzewa, drugie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł Stowarzyszeniu KGW z Woli Skromowskiej oraz Zespołowi Śpiewaczemu z Górki, trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł Dom Pomocy Społecznej z Kocka. Festyn miejski zainaugurował pokaz sprzętu i wyszkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz blok dla dzieci (wojsko staropolskie, pokazy szermierki, gawęda historyczna, scenki rodzajowe z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz rekonstrukcja obozu wojskowego). Potem wystąpiły zespoły KEMAH, LATINO LOVERS, MOOWMIJANEK i gwiazda wieczoru zespół ŁZY. Imprezę zakończył pokaz ogni sztucznych i dyskoteka z DJ. Podczas festynu zawodnicy i działacze Polesia Kock otrzymali od burmistrza upominki z okazji wywalczonego w minionym sezonie awansu do IV ligi.

19 sierpnia II dzień

                        

Fot. Paweł Ciszewski

                        

Fot. Marta Nowakowska

 

18 sierpnia I dzień

                          

                       

Autor zdjęć: Paweł Iwańczuk