System Gospodarowania Odpadami

12 września 2013

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KOCK

 

Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych:

1) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba – 11 zł

2) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują dwie osoby – 18 zł

3) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują trzy lub cztery osoby – 28 zł

4) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje pięć i więcej osób – 35 zł

 

Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba – 20 zł

2) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują dwie osoby – 36 zł

3) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują trzy lub cztery osoby – 48 zł

4) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje pięć i więcej osób – 55 zł

 

Jak segregować odpady:

1) odpady opakowaniowe (tzw. suche, np. papier, folia, tektura itp.),
2) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych posesji,
3) odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i bezbarwne),
4) popioły,
5) pozostałe odpady zbierane selektywnie.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów 2017-2019

GMINA KOCK

MIASTO KOCK

Do pobrania:

Deklaracja

Regulamin PSZOK

 

 

Urząd Miejski informuje o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów niebezpiecznych przez mieszkańców Gminy Kock takich jak:

 • Gruz                              
 • Sprzęt elektroniczny
 • Baterie i akumulatory
 • Przeterminowane leki
 • Folie ogrodnicze
 • Opony
 • Chemikalia (np. farby)
 • Oleje, smary
 • Złom
 • Żarówki

 

Odpady można dostarczyć na teren PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  przy ul. Gen. Kleeberga 50 w dniach:

 • każdy piątek  11:00 – 18:00
 • każda pierwsza sobota miesiąca – 10:00 – 14:00

Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kock za bieżący okres rozliczeniowy.