Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

5 czerwca 2013

Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne

ul. Apteczna 4, 21-150 Kock, tel.: 81 85 91 110

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział w Kocku

adres: Przechodnia 9a, 21-150 Kock,  tel: 81 859 22 30

Klub Sportowy POLESIE w Kocku

ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach

Białobrzegi 26a, 21-150  Kock

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce

Górka 131, 21-150  Kock

Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku

Wojska Polskiego 33, 21-150 Kock, 859 10 88

Ochotnicza Straż Pożarna w Poizdowie Kolonii

Poizdów-Kolonia 29a, 21-150  Kock

Ochotnicza Straż Pożarna w Talczynie

Talczyn 45a, 21-150  Kock

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakalewie

Zakalew 1, 21-150  Kock, 0-606 273 759