ZAZ Kock

16 grudnia 2019

31 grudnia 2018 roku. Gmina Kock utworzyła Zakład Aktywności Zawodowej, w którym znalazło zatrudnienie 42 osoby, w tym 30 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kock i kilku sąsiednich gmin. Zakład aktywności zawodowej jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką Gminy Kock,
W ZAZ w Kocku znalazły zatrudnienie bezrobotne osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym. Niepełnosprawni pracownicy pracują w ZAZ maksymalnie 4 godziny dziennie oraz korzystają z godzinnej rehabilitacji dostosowanej do niepełnosprawności. Pracownicy są dowożeni do Zakładu busem lub sami dojeżdżają komunikacją publiczną a Zakład zwraca im koszty biletów. Niepełnosprawni pracownicy są zatrudnieni w 2 działach :
1.w kuchni – przygotowują posiłki dla szkół i przedszkoli w Gminie Kock,
2.w terenach zielonych – pracują przy utrzymaniu w należytym stanie czystości i zieleni w mieście.

Aby osoba niepełnosprawna mogła znaleźć zatrudnienie w ZAZ w Kocku musi złożyć :
– wypełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pierwszej grupie inwalidzkiej,
– lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o oznaczeniach 01-U lub 02-P.

Wynagrodzenie niepełnosprawnych pracowników w żaden sposób nie wpływa na otrzymywane przez nich świadczenia z tytułu renty, zasiłku pielęgnacyjnego itp.

ZAZ oferuje:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 0,55 etatu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów zawodu,
– kompleksową rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą po godzinach pracy,
– dojazd lub zwrot kosztów dojazdu do pracy,
– doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,
– możliwość rozwoju zawodowego.
– możliwość udziału w wycieczkach turystycznych oraz wyjazdach kulturalnych do kina , teatru.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane podjęciem pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kocku prosimy o zgłaszanie się do siedziby ZAZ ul. Przechodnia 11A i kontakt z kierownikiem pod nr telefonu 814510145.

[email protected]

[email protected]

FORMULARZ 1 FORMULARZ 2 FORMULARZ 3 FORMULARZ 4