ZAZ Kock

16 grudnia 2019

 

Poszukujemy osób niepełnosprawnych zainteresowanych możliwością zatrudnienia przy wykonywaniu prostych prac w ramach działalności gastronomicznej i utrzymania terenów zieleni.
Prosimy o zgłaszanie się do Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Przechodnia 11A, Kock mieszkańców powiatów lubartowskiego, radzyńskiego oraz łukowskiego, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważne :
– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczoną przez ZUZ niezdolnością do samodzielnej egzystencji, w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni),
– osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni), z przyczyną niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C.
Zakład zapewnia:
-rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą,
-dowóz do i z pracy,
-udział w organizowanych szkoleniach oraz wycieczkach.
Zatrudnienie w ZAZ nie powoduje utraty prawa do dotychczas posiadanych świadczeń tj. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty socjalnej.

 

NA ZJAZD ZAZÓW

Kontakt:
Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Przechodnia 11A, Kock
Kierownik Dorota Borzęcka-Florek Tel 81 4510145

[email protected], [email protected]

FORMULARZ 1 FORMULARZ 2 FORMULARZ 3 FORMULARZ 4