Akt lokacyjny miasta

5 czerwca 2013

Kock prawa miejskie otrzymał w 1417r z rąk Władysława Jagiełły.