Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych

Ogłoszenie_Burmistrza_Miasta_Kock_w_sprawie_zgłaszania_kandydatów_do_komisji_konkursowej_opiniującej_oferty_organizacji_pozarządowych Zarządzenie Nr 0050.1.493.2024   Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24...

13 marca 2024

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej...

13 marca 2024