Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Dzińając na podstawie §3 ust. I i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku...

18 października 2021

Druga informacja o unieważnieniu konkursu ofert na organizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2021 r.

Kock, 23 czerwca 2021 r. INFORMACJA Burmistrz Miasta Kock unieważnił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych...

23 czerwca 2021

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pubklicznych Gminy Kock w 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kock w 2021 roku Zarządzenie Nr...

31 maja 2021

INFORMACJA w sprawie unieważnienia konkursu ofert na organizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury

Kock, 06 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Kock unieważnił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych w...

6 maja 2021

Ogłoszenie Burmistrza Kocka o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Kock – Kock Rolny

Informacja o szczegółach  przetargu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kocku: https://umigkock.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=1627709 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu:...

27 kwietnia 2021