Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

11 września 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kock, 28 marca 2017 r.  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania...

28 marca 2017

Komunikat Burmistrza Kocka w sprawie godzin pracy USC

K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 20 stycznia 2017...

20 stycznia 2017

Informacja w sprawie godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE NIECZYNNY DO 12.01.2016   DNIA 13.01.2016 (PIĄTEK ) CZYNNE W GODZ....

22 grudnia 2016