System Gospodarowania Odpadami dla Firm

22 lutego 2016

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KOCK DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciele nieruchomości na których nikt na stałe nie zamieszkuje, a powstają  odpady komunalne (urzędy, szkoły, sklepy, hotele, gastronomia, działalność gospodarcza itp.) zobowiązany jest do złożenia deklaracji, w której określa ilość gromadzonych odpadów w ciągu miesiąca.

Stawki opłat za pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkałych pokazuje poniższa tabela:

Odpady segregowane

Stawka

Odpady zmieszane

Stawka

Pojemność 120 l 16 zł Pojemność 120 l 25 zł
Pojemność 240 l 25 zł Pojemność 240 l 41 zł
Pojemność 1100 l 100 zł Pojemność 1100 l 160 zł
Pojemność 7000 l 400 zł Pojemność 7000 l 650 zł

Do pobrania:

Deklaracja