Kock jakiego nie znacie

6 września 2013

Na stronie przedstawiamy galerie zdjęć Kocka  okresu międzywojennego II wojny światowej i lat 50 i 60 XX wieku. Niewielu mieszkańców pamięta tamten Kock. Dla nich i dla młodych mieszkańców przypominamy na fotografiach, które udało się zachować i udało nam się zdobyć. Fotografie pochodzą ze zbiorów Pani Marii Kowalewskiej, Pana Wiesława Doleżala, Mariana Grabka i Kazimierza Grabka oraz z pracy magisterskiej Pana Romana Wlazłego. Dzięki ich uprzejmości możemy zobaczyć jak wyglądał dawny Kock.

Okres międzywojenny i okupacji

Manifestacja na rynku społeczności Kocka bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości

Uroczystości Bożego Ciała

Uroczystość przy grobie Berka Joselewicza w rocznicę śmierci

Targi na kockim rynku

Obecna ulica 1 Maja (w głębi rynek)

Pałac podczas II wojny jako siedziba władz okupacyjnych

Synagoga żydowska (zniszczona przez Niemców w 1941 r.)


Papiernia


Rynek w Kocku


Młyn i kuźnia


Aleja grabowa w parku


Tyśmienica widziana z mostu


Straż pożarna w Kocku 1937r.

Święto Stowarzyszenia Strzeleckiego w Kocku


Widok na pałac od strony południowej


W powozie m.in. A. Modzelewski – administrator dóbr hrabiego Żółtowskiego przedwojennego właściciela pałacu


Pan Jan Doleżal z synami: Tomaszem i Władysławem


Uczniowie jednej z klas przedwojennej szkoły podstawowej


Kiosk ze słodyczami na rynku


Przy sklepie Państwa Kowalewskich

LATA POWOJENNE


Cmentarz Wojenny w Kocku rok 1952


Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – pod koniec lat 40


Prace porządkowe na rynku


Budowa mostu na Tyśmienicy


Zakład POM w Kocku

Baza magazynowa GS


Rynek – strona zachodnia lata 60


Klub Prasy i Książki „RUCH”


Kawiarnia w Kocku


Kocki „wieżowiec” – obok Izba porodowa


Budynek łaźni miejskiej


Piekarnia GS


Ośrodek Zdrowia

 
Przedszkole


Rynek

 
Stacja paliw


Spółdzielnia produkcyjna „GRACJA”


Ulica Wojska Polskiego


Wiosenne porządki na skwerze


Pierwszomajowy pochód


Sklepy spożywcze GS