Biblioteki

23 maja 2013

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOCKU

· Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku
ul. Marcina Stępnia 6,  tel. (81) 478 17 77

Mateusz Obroślak – dyrektor

Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  godz. 8.80 – 16.00,

sobota, w godz. 9.00 – 12.00.

Uchwala_Nr 0007.XV.103.2020 w sprawie zamiaru likwidacji Filii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Miejsko –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku zlokalizowanej w Białobrzegach

Uzasadnienie do uchwały Nr 103

Badanie opinii czytelników realizowane jest przez bibliotekę razem z Instytutem Książki.

Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

…Dobrem dla księgi jest, by była czytana.
Księga uczyniona jest ze znaków, które mówią o innych znakach, te zaś z kolei mówią o rzeczach.
Bez oka, które je czyta, księga kryje znaki, które nie wytwarzają pojęć, a więc jest niema!
Ta biblioteka utworzona została być może po to, by uratować księgi, które w niej są,…[1]

Księgozbiór biblioteki można przeglądać pod adresem:

www.kock.naszabiblioteka.com

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOCKU jest gminną instytucją kultury, której organizatorem i jednostką prowadzącą jest Gmina Kock. Biblioteka posiada osobowość prawną i świadczy ogólnie dostępne i bezpłatne usługi zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy o bibliotekach (Dz.U Nr 85 poz. 539 z póź. zm.). MGBP służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki oraz rozwoju kultury (Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 .10. 2003 r.).
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu;
– udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
– prowadzenie działalności informacyjnej o rynku wydawniczym oraz popularyzacja książki i czytelnictwa;
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
– podejmowanie innych działań z zakresu upowszechniania kultury wynikających z potrzeb środowiska;
– edukacja kulturalna (Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku –Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/03 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 października 2003 r.)
Lokal MGBP usytuowany jest przy ulicy Marcina Stępnia, obok Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga oraz hali widowiskowo – sportowej.” .
W skład biblioteki wchodzą dwie filie biblioteczne: Filia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach, Biblioteka Publiczno-Szkolna w Poizdowie oraz punkty biblioteczne we wsiach: Bożniewice, Górka Kocka, Talczyn, które są tworzone i znoszone w zależności od potrzeb środowiska.
Zbiory biblioteczne MGBP i filii, które liczą ponad 31 000 woluminów zawierają liczne nowości wydawnicze; bogaty księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, informatory); dział literatury pięknej, światowej i krajowej; dział literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy; pozycje poradnikowe; duży wybór lektur szkolnych, i ich opracowań; zbiory gazet i czasopism oraz zbiór cennych materiałów źródłowych (wycinki prasowe, zaproszenia, ogłoszenia) relacjonujących wydarzenia historyczne i życie społeczne Miasta i Gminy Kock, we wszelkich jego przejawach. Ponadto czytelnicy mogą korzystać z komputerów podłączonych do sieci Internet.
Z w/w księgozbioru korzysta obecnie około 2400 osób, co oznacza, że prawie co trzeci mieszkaniec Gminy Kock, jest użytkownikiem biblioteki. Tylko w ubiegłym roku czytelnicy wypożyczyli 78272 woluminów.
Na wysoką jakość świadczonych usług bibliotecznych, w dużej mierze ma wpływ wykwalifikowana kadra oraz długoletni staż pracy w bibliotece.

Dni i godziny otwarcia:

·Biblioteka Publiczno-Szkolna w Poizdowie
tel. 857-81-63
czynna:
od poniedziałku do piątku w godz.  11.30 – 15.30

Biblioteka Biblioteka

ŚWIETLICE WIEJSKIE – ADRESY

Świetlice wiejskie zlokalizowane są w budynkach OSP

  1. BIAŁOBRZEGI 26
  2. GÓRKA 131
  3. ZAKALEW 9