Cmentarz wojenny

2 czerwca 2013

Cmentarz usytuowany jest przy trasie do Deblina. Na cmentarzu spoczywa dowódca SGO „Polesie” Gen. Brygady Franciszek Kleeberg oraz 81 jego żołnierzy poległych 2-3 października 1939r. w tym 27 nieznanych z nazwiska. Gen. Kleeberg zmarł w niewoli w Weisser Hirsch koło Drezna gdzie został pochowany. Prochy generała sprowadzono 5 października 1969 r. złożone zostały na cmentarzu wojennym. Przy skrzyżowaniu ul. Kleeberga i Łukowskiej znajduje się pomnik Generała F. Kleeberga przy którym co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1939r.