Oświata

21 maja 2013

PLACÓWKI  PUBLICZNE

Szkoła Podstawowa im. gen. Fr. Kleeberga w Kocku

RSPO 6345
ul. Przechodnia 11
21-150 Kock

NIP: 714 17 47 561

tel. 081 8591065, fax. 081 8591065, e-mail: spkock@post.pl
Dyrektor: Renata Czajka
Wicedyrektor: Anna Cybul

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie

Szkoła Podstawowa i Przedszkole
RSPO 7866
Poizdów 1A
21-150 Kock
NIP: 714-17-51-775

tel.: 081 8578163, e-mail: zspoizdow@vp.pl

Dyrektor: Zbigniew Mitura

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

(prowadzona przez Stowarzyszenie wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach)
Białobrzegi 90
21-150 Kock
tel. 081 8591864, e-mail: bialoszkola@poczta.onet.pl
Dyrektor: Katarzyna Nicpoń

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Talczynie

(prowadzona przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczynie
Talczyn 160
21-150 Kock
tel. 081 8515114, e-mail: szkolatalczyn@interia.eu
Dyrektor: Małgorzata Chaber

Niepubliczne Przedszkole w Kocku

ul. Marcina Stępnia 6
21-150 Kock
e-mail: przedszkole-kock@wp.pl
Dyrektor: Danuta Rola

Niepubliczne Przedszkole „Martynka”

ul. Ogrodowa 5
21-150 Kock
tel. 697 024 284
e-mail: msz.osowno@wp.pl

Dyrektor: Małgorzata Mocarz