Zdrowie

17 września 2019

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Centrum Zdrowia Psychicznego

W związku z rozszerzeniem obszaru działania CZP Urząd Miejski w Kocku informuje, iż jednostką właściwą udzielającą świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego jest SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 413 22 67, 83 413 22 00, sekretariat@spzozrp.pl.

 

UWAGA!

Urząd Miejski w Kocku informuje, że nie podejmował żadnych działań w celu finansowania programu szczepień przeciwko HPV.

Biała Księga szczepień HPV

http://cioz-dobrostan.pl/biala-ksiega-szczepien-hpv/