RODO

19 lutego 2019

Urząd Miejski w Kocku dba o Twoją prywatność i chce, abyś w czasie korzystania z naszego Urzędu czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:
– Klauzula informacyjna ogólna,
– Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy w Kocku,
– Klauzula informacyjna w sprawie wydawania dowodów osobistych,
– Klauzula informacyjna w sprawie ewidencji ludności,
– Klauzula informacyjna Urząd Stanu Cywilnego w Kocku,
– Klauzula informacyjna dla kandydata o pracę,
– Klauzula informacyjna do przetargu,
– Klauzulę informacyjną dotyczącą sesji Rady Miejskiej w Kocu,
– Klauzulę informacyjną dot. monitoringu oraz regulamin monitoringu,
– Klauzula informacyjna – AKCYZA,
– Klauzula informacyjna – Informacja Publiczna,
– Klauzula informacyjna – Podatki i opłaty lokalne,
– Klauzula informacyjna – Zagospodarowanie przestrzenne,
– Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych KDR i GKRP,
– Procedura realizacji OI – UM KOCK

W każdym czasie możesz skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych p. Pauliną Sławicką, która odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach. Z inspektorem możesz się skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby administratora.
Zamieszczamy poniżej również informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących Tobie uprawnień.
• procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.
Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformuje Cię w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Do pobrania:

Klauzula informacyjna – Gospodarka Nieruchomościami

Klauzula informacyjna – Informacja Publiczna

Klauzula informacyjna – Podatki i opłaty lokalne

Klauzula informacyjna – Zagospodarowanie przestrzenne

Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych KDR i GKRP

Procedura realizacji OI – UM KOCK

Klauzula dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna – dowody osobisty KOCK

Klauzula informacyjna – Ewidencja ludności Kock

Klauzula informacyjna – USC Kock

Klauzula informacyjna do przetargu

Klauzula informacyjna na sesję rady gminy

Klauzula Informacyjna

Klauzula monitoringu w wersji pełnej

Procedura realizacji praw osób fizycznych do umieszczenia na stronie

Regulamin monitoringu Miasta Kock

Klauzula monitoringu

Procedura Pracy Zdalnej

 

Paulina Sławicka
Inspektor Ochrony Danych
tel: 798086984
e-mail: [email protected]