RODO

19 lutego 2019

Urząd Miejski w Kocku dba o Twoją prywatność i chce, abyś w czasie korzystania z naszego Urzędu czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:
• Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy w Kocku,
– Klauzula informacyjna w sprawie wydawania dowodów osobistych,
– Klauzula informacyjna w sprawie ewidencji ludności,
– Klauzula informacyjna Urząd Stanu Cywilnego w Kocku,
• Klauzula informacyjna dla kandydata o pracę,
– Klauzula informacyjna do przetargu,
– Klauzulę informacyjną dotyczącą sesji Rady Miejskiej w Kocu,
• Klauzulę informacyjną dot. monitoringu oraz regulamin monitoringu.

W każdym czasie możesz skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych p. Pauliną Sławicką, która odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach. Z inspektorem możesz się skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres iod@pcat.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
Zamieszczamy poniżej również informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących Tobie uprawnień.
• procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.
Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformuje Cię w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Klauzula dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna – dowody osobisty KOCK

Klauzula informacyjna – Ewidencja ludności Kock

Klauzula informacyjna – USC Kock

Klauzula informacyjna do przetargu

Klauzula informacyjna na sesję rady gminy

Klauzula Informacyjna

Klauzula monitoringu w wersji pełnej

Procedura realizacji praw osób fizycznych do umieszczenia na stronie

Regulamin monitoringu Urząd Miejski w Kocku

Paulina Sławicka
Inspektor Ochrony Danych
tel: 798086984
e-mail: p.slawicka@pcat.pl