Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Miasto i Gmina

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia...

19 kwietnia 2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie...

7 marca 2019

Kwesta

Jak co roku 1 listopada Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne...

5 listopada 2018

Wyniki wyborów samorządowych

Przedstawiamy na gorąco wyniki wyborów samorządowych w gminie Kock z wyboru Burmistrza Kocka ii Rady Miejskiej. W...

22 października 2018

Nowe taryfy cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kock

Nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Decyzja nr LU.RET.070.1.229.2018.JB (1)...

13 września 2018