Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Projekt rocznego programu współpracy gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017 Uchwała-program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2018...

3 października 2017

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

11 września 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kock, 28 marca 2017 r.  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania...

28 marca 2017

Komunikat Burmistrza Kocka w sprawie godzin pracy USC

K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 20 stycznia 2017...

20 stycznia 2017