Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kock w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie...

17 stycznia 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku ...

1 października 2018

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2018 roku

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert 2018_maj Zarządzenie Nr 0050.1.270.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert...

7 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2018 roku

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert 2018 załącznik do zarządzenia w sprawie otwartego konkursu ofert 2018 Zarządzenie...

28 lutego 2018