Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Kocka w sprawie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 8 maja 2019 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b,...

8 maja 2019

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kock w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie...

17 stycznia 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku ...

1 października 2018