Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kock na realizację zadań Gminy w zakresie Rozwoju sportu na terenie Gminy Kock w 2024 roku

Ogłoszenie w sprawie konkursu na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kock na realizację zadań Gminy w...

17 stycznia 2024

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na...

8 stycznia 2024

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Kock w 2024 r.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na powierzeniu...

27 grudnia 2023