Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

I sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kocku

1 grudnia 2014

W poniedziałek 1 grudnia 2014 roku odbyła się I sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Obrady I sesji otworzył radny Jerzy Osik. Podczas pierwszej sesji radni odebrali z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kocku Waldemara Wilkowicza  zaświadczenia o wyborze na radnego.  Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie złożył również wybrany na 3 kadencję burmistrz Kocka Tomasz Futera.  Radni wybrali przewodniczącego Rady Miejskiej – funkcję tę 3 kolejną 3 kadencję będzie pełnił Marek Futera. Wybrano także dwóch wiceprzewodniczących. I wiceprzewodniczącym został Dariusz Niedziela a drugim wiceprzewodniczącym Marianna Danuta Kubit. Podczas pierwszej sesji radni zatwierdzili składy osobowe komisji: komisji rewizyjnej, komisji budżetu, gospodarowania mieniem komunalnym i inicjatyw gospodarczych, komisji kultury, oświaty, młodzieży, zdrowia i porządku publicznego, komisji gospodarki przestrzennej, rolnictwa i ochrony Środowiska.

Radni VII kadencji Rady Miejskiej w Kocku:

Czechowski Stanisław Leszek

Futera Marek Ryszard

Kowalczyk Adam Jan

Kowalczyk Jarosław Roman

Kubit Marianna Danuta

Mitura Janusz Marian

Mitura Jerzy Tomasz

Mitura Ryszard

Niedziela Dariusz

Ogórek Dorota Małgorzata

Oliwniak Radosław Tomasz

Osik Jerzy Zbigniew

Pożarowszczyk Jacek

Strojek Józef Jan

Zykubek Adam Andrzej

DSC_0448 DSC_0453 DSC_0478 DSC_0479