Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

18 czerwca 2015

„Dziękuję ci żono, Dziękuję ci mężu, Że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”To wzajemne podziękowanie pod adresem współmałżonków złożyli szanowni Jubilaci w czasie uroczystości z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, która odbyła się w dniu 17 czerwca b.r. w Urzędzie Miejskim w Kocku. Poprzedziła ją Msza Święta w intencji Jubilatów w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat są nagradzane w naszym kraju przyznawanym przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W bieżącym roku 13 par z naszej gminy spełniło to kryterium. Osiem z nich przybyło na uroczystość, podczas której z rąk Burmistrza Miasta Kock otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty i upominki od Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Marka Futery i Kierownika USC Pani Lidii Sielezińskiej. Pozostałym pięciu parom, które głównie z przyczyn zdrowotnych nie mogły uczestniczyć w uroczystości, medale oraz kwiaty i upominki zostały dostarczone do domu. Odznaczeni zostali Państwo:

 1. Stanisław i Zofia Czarneccy – zamieszkali w Wygnance;
 2. Stanisław i Marianna Gomołowie – zamieszkali w Poizdowie – Kolonii;
 3. Eugeniusz i Anna Gruchołowie – zamieszkali w Białobrzegach;
 4. Kazimierz i Zenobia Guzowie – zamieszkali w Poizdowie;
 5. Stanisław i Zofia Guzowie – zamieszkali w Kocku;
 6. Maciej i Maria Jesionowscy – zamieszkali w Kocku;
 7. Jerzy i Halina Jończakowie – zamieszkali w Talczynie;
 8. Czesław i Marianna Jóźwikowie – zamieszkali w Talczynie;
 9. Zbigniew i Urszula Miturowie – zamieszkali w Kocku;
 10. Józef i Teresa Nakonieczni – zamieszkali w Bożniewicach;
 11. Jan i Zofia Śliwińscy – zamieszkali w Annopolu;
 12. Michał i Wanda Wójtowiczowie – zamieszkali w Kocku;
 13. Mieczysław i Teresa Żebrowscy – zamieszkali w Annówce.

Po ceremonii odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpiły urocze kockie przedszkolaki prowadzone przez Panią Ewę Komar oraz Magdalena Dudkiewicz i Piotr Filipek, którym za występy Jubilaci i goście dziękowali oklaskami.

Po części oficjalnej Dostojni Goście pozostali na słodkim poczęstunku, wypełnionym wieloma miłymi wspomnieniami oraz gromkim odśpiewaniem sto lat.

Wszystkim Jubilatom organizatorzy uroczystości składają raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia, aby upływały one nadal we wzajemnej życzliwości i miłości.

DSC_0006 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0082 DSC_0086