Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

19 października 2018

„DZIĘKUJĘ CI ŻONO, DZIĘKUJĘ CI MĘŻU, ŻE NASZE MAŁŻEŃSTWO BYŁO ZGODNE, SZCZĘŚLIWE I TRWAŁE.”

To wzajemne podziękowanie pod adresem współmałżonków złożyli szanowni Jubilaci w czasie uroczystości z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, która odbyła się w dniu 17 października b.r. Sali konferencyjnej budynku Biblioteki Miejskiej w Kocku ul. Marcina Stępnia 6 .
Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat są nagradzane w naszym kraju przyznawanym przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W bieżącym roku 5 par z naszej gminy spełniło to kryterium. Niespełna cztery z nich przybyło na uroczystość, podczas której z rąk Burmistrza Miasta Kock otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty i upominki. Odznaczeni zostali Państwo:
1. Adam Józef i Teresa Apolonia Gruba – zamieszkali w Kocku,
2. Jan Mateusz Kielmas i Stanisława Zofia Kielmas-Korecka- zamieszkali w Kocku,
3. Bogusław i Helena Kowalscy- zamieszkali w Kocku,
4. Stefan i Marianna Mitura- zamieszkali w Kocku,
5.Stefan Walenty i Jadwiga Szczepańscy- zamieszkali w Kocku,
Po ceremonii odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpiły urocze kockie przedszkolaki prowadzone przez Panią Ewę Komar oraz Pan Mateusz Obroślak, którym za występy Jubilaci i goście dziękowali oklaskami.
Po części oficjalnej Dostojni Goście pozostali na słodkim poczęstunku, wypełnionym wieloma miłymi wspomnieniami oraz gromkim odśpiewaniem sto lat.
Wszystkim Jubilatom organizatorzy uroczystości składają raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia, aby upływały one nadal we wzajemnej życzliwości i miłości.