Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Przebudowa drogi gminnej w Górce

12 października 2017
  1. Przebudowa drogi gminnej nr103144L w Górce od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+500 do km 2+000 o łącznej długości 1,30 km za kwotę 592.708,73 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów