Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Spotkanie w ramach Konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030

2 listopada 2022

W dniu 25 października w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kocku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030. Omawiano między innymi wizję, priorytety i cele programu, planowane do przeprowadzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a także szacunkowe ramy finansowe tego programu. Pytania stawiane przez uczestników oraz następnie dyskusja koncentrowały się wokół problemów podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kock, przeciwdziałania depopulacji, rozwoju mieszkalnictwa komunalnego, rozwoju infrastruktury sportu i rekreacji oraz mechanizmów włączania mieszkańców do aktywniejszego uczestnictwa w sprawach lokalnej społeczności.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030 trwają do 13 listopada 2022 roku.

Raport zkonsultacji społecznych dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działąnia Komitetu Rewitalizacji w Gminie Kock