Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uroczystość 100-lecia OSP w Białobrzegach

4 maja 2017

W dniu Święta Konstytucji przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Kocku odbyły się uroczystości związane ze świętem państwowym, następnie w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, zaś przy strażnicy OSP w Białobrzegach miały miejsce uroczystości jubileuszowe 100-lecia białobrzeskiej OSP. Nie zabrakło medali i odznaczeń.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 283/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Białobrzegach Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. O Odznaczenia wręczyli druhowie: Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie oraz Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego.

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA: Złoty Medal przyznano druhom: Tadeuszowi Brygole, synowi Wiktora i Janowi Miturze, synowi Bolesława. Srebrny Medal druhom: Karolowi Brygole, synowi Tadeusza; Michałowi Brygole, synowi Tadeusza; Michałowi Guzowi, synowi Tomasza; Jackowi Dobkowi, synowi Jana. Brązowy Medal druhom: Michałowi Dadejowi, synowi Franciszka; Tomaszowi Całce, synowi Jana; Dariuszowi Sekule, synowi Wiesława; Januszowi Miturze, synowi Piotra; Wojciechowi Mieczysławowi Brygole, synowi Jana; Dariuszowi Guzowi, synowi Tomasza.

ODZNAKI WZOROWY STRAŻAK przyznano druhom: Mikołajowi Miturze, synowi Piotra; Kamilowi Skowronowi, synowi Bogusława; Krzysztofowi Miturze, synowi Piotra; Łukaszowi Narewskiemu, synowi Jerzego; Kamilowi Sowie, synowi Marka; Karolowi Anysiewiczowi, synowi Piotra; Piotrowi Cybulowi, synowi Szymona; Andrzejowi Mierkiewiczowi, synowi Józefa; Łukaszowi Dadejowi, synowi Piotra; Michałowi Pożarowszczykowi, synowi Mariana.

ODZNAKI ZA WYSŁUGĘ LAT: za wysługę 40 lat druhowi Tadeuszowi Brygole, synowi Wiktora; za wysługę 35 lat druhom: Janowi Miturze, synowi Bolesława; Ryszardowi Miturze, synowi Antoniego; Piotrowi Latkowi, synowi Jana; za wysługę 20 lat druhom: Aleksandrowi Dadejowi, synowi Stanisława i Jackowi Dobkowi, synowi Jana.