Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

100 – lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r.

4 sierpnia 2020

W Warszawie na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego w dniu 30 lipca 2020 roku odbyła się podniosła uroczystość wręczenia przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę przedstawicielom 68 samorządów tablic „Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Samorząd Kocka reprezentowali Przewodniczący RM Pan Janusz Bilski i Burmistrz Miasta Kock Pan Tomasz Futera.


W wyniku I wojny światowej oraz wskutek własnych starań Polska odzyskała w 1918r. niepodległość, która już rok później była zagrożona wskutek agresywnych zamiarów rosyjskich komunistów. Wojna polsko – bolszewicka weszła w decydującą fazę w 1920 r. i obfitowała w zaskakujące zwroty. Wiosną 1920 r. polska armia wspierana przez ukraińskie oddziały Petlury zajęła Kijów. Zdobycie Kijowa i zwycięstwo bolszewików w wojnie domowej w Rosji spowodowały powszechną mobilizację w tym kraju. Cała machina bolszewickiej Rosji została zaangażowana przeciwko Polsce. Lenin, Stalin i inni komuniści chcieli pokonać nie tylko Polskę, ale zająć również Niemcy, Francję i inne kraje Europy zaprowadzając w nich ustrój komunistyczny. Zmasowane uderzenie wojsk bolszewickich  przeprowadzone na kierunku północnym (obecna Białoruś) zmusiły polską armię do odwrotu. W sierpniu 1920 r. linia frontu przebiegała na linii Wisły, Wieprza i Lwowa na południu. Bolszewicy szykowali się do zdobycia Warszawy. Kock został zajęty przez armię czerwoną 14 sierpnia 1920 r. Józef Piłsudski i szef sztabu polskiej armii gen. Tadeusz Rozwadowski szykowali kontratak. Dwa dni później ruszyło polskie Kontruderzenie znad Wieprza, które doprowadziło nie tylko do wyzwolenia naszego miasteczka (16 sierpnia), lecz również zagroziło okrążeniem wojskom sowieckim atakującym Warszawę. Wydarzenie to zostało upamiętnione w 2017 r. przez samorząd Kocka poprzez ustawienie na rynku głazu z napisem „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLSKICH JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, KTÓRZY 15 SIERPNIA 1920 ROKU UDERZYLI NA BOLSZEWIKÓW ZNAD WIEPRZA, DOPROWADZAJĄC DO WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA W BITWIE WARSZAWSKIEJ, CUDU NAD WISŁĄ, WYZWOLENIA KOCKA 16 SIERPNIA 1920 ROKU PRZEZ ŻOŁNIERZY 21 DP GÓRSKIEJ GEN. ANDRZEJA GALICY. KOCK 15 SIERPNIA 2017 ROKU. MIESZKAŃCY.”
W walkach o Kock poległo 14 polskich żołnierzy.


Polskie kontruderzenie znad Wieprza doprowadziło do masowej ucieczki wojsk sowieckich spod Warszawy. Uciekający bolszewicy zostali ponownie pobici we wrześniowej bitwie nad Niemnem. Wojnę kończył traktat pokojowy zawarty w marcu 1921 r. w Rydze. W ten sposób Polska ocaliła swoją niepodległość. Bitwa Warszawska zwana również Cudem nad Wisłą ochroniła Europę przed zniewoleniem komunistycznym i przez brytyjskiego dyplomatę E.V. d’Abernona została określona mianem XVIII decydującej bitwy w dziejach świata.
W setną rocznicę bitwy Rada Miejska w Kocku nadała rondu na DK – 48 nazwę „Rondo Kontruderzenia znad Wieprza 1920”, którego poświęcenie odbędzie się 16 sierpnia 2020 r.