Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

W wieku 101. lat zmarł ppłk Mieczysław Żygłowicz żołnierz gen. Kleeberga

24 lutego 2021

W dniu 23 lutego 2021 r. zmarł ppłk Mieczysław Żygłowicz w wieku 101. lat. Był uczestnikiem wojny obronnej Polski 1939 roku. Służył pod komendą gen. dyw. Franciszka Kleeberga.

Mieczysław Żygłowicz urodził się 23 sierpnia 1919 r. w Kołaczycach. Jako nieco ponad dwudziestoletni mężczyzna, postanowił związać swoją przyszłość ze służbą w polskiej armii. W 1933 r. w został przyjęty do Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie. Przed wybuchem II wojny światowej służył jako podoficer w szeregach 84. Pułku Strzelców Poleskich w Pińsku, gdzie zajmował się szkoleniem żołnierzy w kompanii ciężkich karabinów maszynowych. Po tym, jak w marcu 1939 r. zmobilizowana została 30. Dywizja Piechoty, w której skład wszedł 84. Pułk Strzelców Poleskich, Mieczysław Żygłowicz wraz z oddziałem, już w roli zastępcy dowódcy plutonu ckm trafił na granicę polsko-niemiecką. Dywizja została przeznaczona do Armii „Łódź”, której zadaniem była osłona w kierunku na Łódź i Piotrków Trybunalski. W pierwszych dniach września 1939 r., w obliczu niemieckiego natarcia oddziały Armii „Łódź” starały się opóźniać inwazję nieprzyjaciela. Prowadząc walki odwrotowe, oddziały, w tym batalion, w którym służył Mieczysław Żygłowicz wycofywały się w kierunku Wisły. Końcem września, oddziały 84. PSP znalazły się nad Bugiem. Tam batalion wcielono do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.

Mieczysław Żygłowicz jako żołnierz 60. Dywizji Piechoty „Kobryń” pod dowództwem płk. Adama Eplera, był naocznym świadkiem i uczestnikiem ostatniej potyczki regularnych oddziałów Wojska Polskiego w wojnie obronnej 1939 r. W bitwie pod Kockiem, bo o niej mowa, zakończył swój udział w działaniach wojennych. Ostatniego dnia bitwy został ranny w walkach o opanowanie Woli Gułowskiej, która kilkukrotnie przechodziła z rąk do rąk. W grudniu 1939 r. trafił do obozu jenieckiego w Landsbergu, skąd uciekł wiosną 1940 r. Po powrocie do rodzinnych Kołaczyc, kontynuował walkę z okupantem jako żołnierz Armii Krajowej w placówce Kołaczyce „Kukułka”. W strukturach podziemnej armii był dowódcą plutonu. Brał udział w wielu akcjach konspiracyjnych, w tym, w transportach broni pochodzącej z alianckich zrzutów materiałowych.  Po wojnie, w latach pięćdziesiątych osiadł w Jaśle gdzie mieszkał do końca swych dni. Ppłk Mieczysław Żygłowicz, pomimo sędziwego wieku był wyjątkowo aktywnym człowiekiem. Przed zaledwie kilkoma miesiącami, w październiku 2020 roku, w towarzystwie najbliższych udał się w podróż do oddalonego o ponad trzysta kilometrów Kocka, aby uczcić pamięć tych, z którymi niegdyś ramię w ramię walczył w obronie ojczyzny. Uroczystości 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r. odbyły się w Turzystwie, Woli Gułowskiej oraz Kocku.

Zmarł w dniu 23 lutego 2021.

Chwała Bohaterom