Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

110 – lecia powstania jednostki OSP w Kocku

19 września 2023

W dniu 16 września 2023 r. odbyły się uroczyste obchody 110 – lecia powstania jednostki OSP w Kocku. Rozpoczęła je zbiórka jednostek OSP i zaproszonych gości przed strażnicą, skąd o godz. 11.45 nastąpił uroczysty przemarsz na mszę świętą w kościele parafialnym w Kocku. Po jej zakończeniu na rynku odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W kolejnym etapie uroczystości nastąpił przemarsz jednostek OSP wraz z zaproszonymi gośćmi do remizy, gdzie ich powitano, a Burmistrz Miasta Kock Pan Tomasz Futera wygłosił okolicznościowe przemówienie zawierające ważniejsze fragmenty z historii jednostki. Potem głos zabrali zaproszeni goście. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego oraz wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Kocku, po czym Prezes OSP w Kocku Pan Jacek Ebert zaprosił gości do strażnicy na dalszą część imprezy.