Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Regionalny System Ostrzegania

14 lipca 2021

Dzięki pobraniu na telefon aplikacji RSO zostaniemy powiadomieni o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych. Poniżej zamieszczamy film instruktażowy jak korzystać z RSO. W RSO zamieszczane są różne komunikaty w tym ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. W systemie generowane są również inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych. W RSO znajdują się również poradniki m.in. jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy czy ataku terrorystycznego.