Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

135 000 zł pozyskały szkoły na zakup laptopów

11 maja 2021

Gmina Kock W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pozyskała kwotę 135.000,00 zł na zakup 63 sztuk laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Pomoc uzyskały dwie szkoły podstawowe. W ramach programu „Zdalna Szkoła” na kwotę 60.000 zł szkoły zakupiły 31 laptopów. Szkoła Podstawowa w Kocku 20 a Szkoła Podstawowa w Poizdowie 11 sztuk.  W ramach programu „Zdalna szkoła +” zakupiono 32 laptopy na kwotę 75.000zł.

Laptopy zostały użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość, a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.
Rząd na w/w programy, realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przeznaczył kwotę 367 mln zł.

Projekt w ramach programu Zdalna szkoła + został zaakceptowany i rozliczony przez CPPC.

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od daty podpisania umowy
Dofinansowanie projektu:135.000,00 zł
Wartość projektu: 138.857,00 zł
Wkład własny: 3.857,00 zł