Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Gmina Kock w programach Polska Cyfrowa – „Cyfrowa Gmina” i Granty PPGR”

30 kwietnia 2022

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przygotowało projekty „Cyfrowa Gmina” i Granty PPGR”. Projekt Cyfrowa Gmina jest konkursem grantowym skierowanym do wszystkich polskich gmin. Środki uzyskane w ramach programu można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie JST w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Gmina Kock uzyskała dofinansowanie w wysokości 189 330 zł. W ramach otrzymanych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowanie, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo sieci i zabezpieczenie danych gromadzonych na komputerach. Wartość przyznanego dofinansowania: 189 330,00 zł

 

Projekt Granty PPGR

Gmina Kock otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie cyfrowe dzieci z rodzin, których dziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.  W gminie Kock funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie.  Do programu zakwalifikowanych zostało 33 dzieci, których dziadkowie pracowali w Gospodarstwie Rybackim. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 83 424 zł. Za pozyskane środki zostaną zakupione laptopy.