Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zmarł ostatni Kleeberczyk Franciszek Skrzypczyk

26 lipca 2022

W wieku 103 lat zmarł porucznik Franciszek Skrzypczyk – ostatni żołnierz Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. W marcu 1939 r. został powołany do 80. Pułku Piechoty w Słonimie, który został wysłany w okolice Mławy, wchodząc w skład 20. Dywizji Piechoty „Modlin”. W pierwszych dniach września Franciszek  Skrzypczyk brał udział w bitwie pod Mławą. Następnie dołączył do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i walczył w bitwie pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską. Kilka dni po ogłoszeniu przez gen. F. Kleeberga kapitulacji wojsk polskich został zatrzymany przez Niemców i uwięziony w obozie dla internowanych w twierdzy Dęblin, skąd udało mu się uciec.

Franciszek Skrzypczyk walczył także w Armii Krajowej. W 1943 r. został zatrzymany w łapance w Łukowie i wywieziony do obozu pracy w Berlinie. Do kraju wrócił pod nowym nazwiskiem „Jan Skrzypczyński” w celu uniknięcia represji politycznych. Do swojego nazwiska wrócił w 1956 r.

W 2019 r. został odznaczony Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości oraz medalem „Pro Patria”. W ubiegłym roku został awansowany na stopień porucznika.

„Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 lipca 2022 r. w kościele parafialnym w Sobieszynie. Wzięli w nich udział przedstawiciele społeczności Gminy Kock: Burmistrz Tomasz Futera, radny RM Marek Futera, Renata Czajka – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Fr. Kleeberga w Kocku, grupa nauczycieli oraz uczniów szkoły z pocztami sztandarowymi szkoły oraz Środowiska Kleeberczyków. Śp. Franciszek Skrzypczyk został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystościach uczestniczył również gen. bryg. Michał Rohde.”