Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

159. Rocznica Powstania Styczniowego

21 stycznia 2022

W nocy z 22/23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Wobec znacznej przewagi wojsk carskich nad powstańczymi wojna miała charakter partyzancki. W nocy z 24 na 25 grudnia 1863 roku doszło do walki również na terenie naszej gminy. Oddział powstańczy pod dowództwem gen. Michała Heidenreicha Kruka (ok.500 kawalerzystów) stoczył bitwę z dwukrotnie liczniejszym przeciwnikiem. Tragiczny epilog walki miał miejsce w Białobrzegach i w Kocku. Zginęło dwudziestu pięciu powstańców. Ośmiu spoczywa na cmentarzu parafialnym w Kocku. Samorząd Kocka w 2013 roku nadał mogile nowy wygląd. Jest pełna symboliki w formie rozłożonej księgi z napisami Gloria Victis i górującym granitowym krzyżem. W wigilię wybuchu powstania (159 rocznica) Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego Pan Waldemar Podsiadły wspólnie z burmistrzem Kocka zapalili na mogile znicz od Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego.