Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Jubileusz 50 lat w związku małżeńskim

27 marca 2020

W dniu 19 marca 2020 roku Burmistrz Miasta Kock Tomasz Futera wręczył przyznawane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty i upominki osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. Pary zostały odznaczone w ich miejscu zamieszkania. W bieżącym roku 4 pary z terenu naszej gminy spełniły to kryterium. Odznaczeni zostali Państwo:

  • Bogdan i Teresa Nakonieczni;
  • Stanisław i Krystyna Szydłowscy,
  • Tadeusz i Krystyna Gałązka,
  • Tadeusz i Janina Pawelec.

Wszystkim Jubilatom w imieniu społeczności Gminy Kock składamy raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia, aby upływały one nadal we wzajemnej życzliwości i miłości.