1 czerwca 2013

UNIA EUROPEJSKA ZPORR

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE KOCK

W ramach projektu wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami w m. Annopol, Kolonia Annopol, Górka Kocka, Kolonia Górka Kocka, Lipniak, Kock Rolny, Kock oraz wykonanie pompowni sieciowej w istniejącym budynku w m. Poizdów.
Łączna długość sieci wynosi 31 km. Łączna długość przyłączy wynosi 10,1 km.
Pompownia sieciowa to zestaw pompowy o wydajności 30 m³/h.

Projekt przewiduje następujące bezpośrednie materialne efekty jego realizacji:
– oddanie do użytku 207 przyłączy wodociągowych
– 1 pompownię sieciową w Poizdowie,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.