Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

50 – lecie powstania jednostki OSP w Zakalewie

5 maja 2022

W dniu 1 maja 2022 r. odbyły się uroczyste obchody 50 – lecia powstania jednostki OSP w Zakalewie. Rozpoczęła je zbiórka jednostek OSP i zaproszonych gości przed kościołem p. w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Poizdowie, gdzie o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta msza święta w intencji strażaków. Po jej zakończeniu na placu kościelnym po odegraniu hymnu państwowego odbyła się część oficjalna uroczystości, którą rozpoczęło przywitanie gości i okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta Kock Pana Tomasza Futery zawierające ważniejsze fragmenty historii jednostki. Następnie głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kocku Pan Janusz Bilski, członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego Pan Ryszard Wójcik, dowódca JRG w Lubartowie brygadier Jarosław Przysiadły, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Lubartowie druh Jacek Ebert. Po wystąpieniach gości odbyła się ceremonia wręczenia medali i odznaczeń. Prezes OSP w Zakalewie druh Grzegorz Mitura odebrał Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakalewie.
Następnie wręczano Medale dla Zasługi dla Pożarnictwa:
1) Złote Medale przyznano druhom: Tadeuszowi Pawelcowi, synowi Stefana; Henrykowi Dence, synowi Jana i Krzysztofowi Miturze, synowi Józefa;
2) Srebrne Medale przyznano druhom: Marianowi Dence, synowi Jana; Grzegorzowi Miturze, synowi Mariana i Henrykowi Fiborkowi, synowi Henryka;
3) Brązowymi Medalami zostali odznaczeni druhowie: Adam Mitura, syn Mariana; Marcin Mitura, syn Mariana; Wojciech Denka, syn Mariana; Mikołaj Mitura, syn Mariana oraz Piotr Zajączkowski, syn Wojciecha.
Odznaki Wzorowy Strażak przyznano druhom: Adrianowi Łucjanowi, synowi Witolda i Patrykowi Fiborkowi, synowi Henryka.
Odznaki Za Wysługę Lat przyznano:
1) Za wysługę 50 lat druhom: Tadeuszowi Pawelcowi, synowi Stefana; Henrykowi Dence, synowi Jana i Janowi Czesławowi Miturze, synowi Jana;
2) Za wysługę 45 lat druhom: Marianowi Dence, synowi Jana; Krzysztofowi Miturze, synowi Józefa; Kazimierzowi Okuniowi, synowi Leona; Zdzisławowi Zagrodnemu, synowi Stanisława i Jerzemu Zagrodnemu, synowi Stanisława;
3) Za wysługę 30 lat druhom: Henrykowi Fiborkowi, synowi Władysława i Grzegorzowi Żelazkowi, synowi Jana;
4) Za wysługę 25 lat druhom: Witoldowi Łucjanowi, synowi Ryszarda; Grzegorzowi Miturze, synowi Mariana i Szczepanowi Sychowi, synowi Mariana;
5) Za wysługę 20 lat druhom: Marcinowi Miturze, synowi Mariana; Krzysztofowi Miturze, synowi Jana; Sławomirowi Miturze, synowi Mariana i Romanowi Pawelcowi, synowi Tadeusza;
6) Za wysługę 15 lat druhom: Kamilowi Miturze, synowi Krzysztofa i Mikołajowi Miturze, synowi Mariana;
7) Za wysługę 10 lat druhom: Adamowi Miturze, synowi Mariana; Wojciechowi Dence, synowi Mariana i Piotrowi Zajączkowskiemu, synowi Wojciecha;
8) Za wysługę 5 lat druhom: Andrzejowi Łucjanowi, synowi Ryszarda; Adrianowi Łucjanowi, synowi Witolda; Pawłowi Miturze, synowi Jana; Pawłowi Miturze, synowi Stanisława i Patrykowi Fiborkowi, synowi Henryka.
Na zakończenie części oficjalnej prowadzący ceremonię zaprosił gości na dalszą część uroczystości do siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakalewie.