Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

76. rocznica śmierci Generała Kleeberga

6 kwietnia 2017

5 kwietnia 2017 r. w Kocku odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy śmierci Generała Franciszka Kleeberga. Był to jeden z elementów uroczystości 600-lecia lokacji miasta pod patronatem Prezydenta RP, a zarazem święto patrona kockiej Szkoły Podstawowej. O 9.00 odbył się Apel Pamięci na Cmentarzu Wojennym z udziałem orkiestry wojskowej i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. O 10.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji Generała i Jego Żołnierzy, a o 11.30 w hali widowiskowo-sportowej rozpoczęła sie część artystyczna w wykonaniu uczniów i orkiestry wojskowej z Dęblina.

Wystąpienie burmistrza Kocka Tomasza Futery podczas oficjalnej części uroczystości w szkole: „Dzisiejsze uroczystości 76. rocznicy śmierci gen Fr. Kleeberga podzielone są niejako na części – mieliśmy uroczysty apel pamięci na cmentarzu wojennym, gdzie spoczywa generał Kleeberg i 81 żołnierzy poległych w bitwie pod  Kockiem. Wspominaliśmy, iż walki w dniach 1 do 6 października kończyły zmagania wojny obronnej Polski z 1939 roku. W tych miejscach i tamtych dniach  wojska polskie  SGO Polesie zwyciężyły taktycznie  niemiecką 13 DPZmot, wcześniej walcząc z powodzeniem na swym długim bojowym szlaku  z wojskami sowieckimi.  Dalej była niewola w twierdzy Konigstein i przedwczesna śmierć generała 5 kwietnia 1941 roku. Prochy generała zostały sprowadzone w 1969 roku i spoczęły wśród swoich  żołnierzy. W taki oto sposób na przestrzeni ostatnich lat społeczność Gminy Kock kultywuje pamięć o bitwie i bohaterskim generale.

W  1956 roku odbyły się pierwsze oficjalne obchody bitwy pod Kockiem i są kontynuowane do dnia dzisiejszego. SP w Kocku w 1974 roku przyjęła imie gen. Fr. Kleeberga. W 1980 roku wybudowano pomnik generala, 22 lata temu rozegrano pierwsze biegi pamięci generała i jego żołnierzy, w 60 rocznicę śmierci w 2001 roku poświęcono dzwon „Franciszek”, uroczystościom przewodniczył biskup polowy WP JE generał Sławoj Leszek Głódź, 11 lat temu odbył się pierwszy finał koncertu pieśni patriotycznej. W bieżącym roku – 600 lecia otrzymania praw miejskich – budujemy muzeum Kocka, gdzie generał i jego żołnierze będą mieć honorowe miejsce. Generał Juliusz Rommel składając pani Wandzie Kleeberg kondolencje po śmierci męża tak charakteryzował naszego bohatera: „Jego wysokie poczucie koleżeństwa, jego wielkie serce, niezachwiana wiara, zawsze pogodne nastawienie ducha, duża wiedza, energia i głęboka inteligencja, a przede wszystkim miłość ojczyzny zjednały mu głęboki, powszechny szacunek, miłość i zaufanie przełożonych, kolegów i podwładnych”.

Szkoła podstawowa w Kocku imienia gen. Franciszka Kleeberga już 43 lata uczy patriotyzmu, pracowitości, uczciwości i  obowiązkowości w oparciu o świadectwo życia generała. Patron jest idealnym wzorcem wychowawczym. Człowiek jakich dzisiaj trudno spotkać, można powiedzieć – doskonały wzór do naśladowania dla uczniów i nas dorosłych.

Na rozkaz głosu sumienia i uznania dla dokonań generała i jego żołnierzy przybyli dostojni goście w jego 76. rocznicę śmierci. Proszę Państwa o powstanie i przywitanie w pozycji stojącej 100-letniego Kleeberczyka Majora Bolesława Kowalskiego – którego mamy dzisiaj zaszczyt gościć z wnuczką Joanną.

Witam naszych szanownych Gości, wśród których są prawnuk gen. Kleeberga pułkownik Michał Rohde –  Szef Połączonego Centrum Operacyjnego Dowództwa Generalnego  RSZ,  Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Paśnik reprezentujący Marszałka województwa lubelskiego, pułkownik pilot Wojciech Pikuła – Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, podpułkownik Adam Bednarczyk – 1. Dębliński Batalion Drogowo – Mostowy, Muzeum SIŁ powietrznych w Dęblinie (reprezentuje kpt. KrzysztoF Pokorski, porucznik Grzegorz Chęć), Janusz Kozioł Starosta łukowski oraz naczelnik wydziału administracji Starostwa łukowskiego Michał Zarzycki,  Sławomir Skwarek – Wójt Gminy Adamów z dyr. DK – Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej p. Karolem Ponikowskim, Piotr Chaber – Wójt Gminy Serokomla, Dariusz Różycki – Radny Powiatu Lubartowskiego, Nadkomisarz Robert Filipowicz – Komendant Komisariatu Policji w Kocku, radni Rady Miejskiej w Kocku z Przewodniczącym Markiem Futerą, Ksiądz Kanonik Krzysztof Hapon – Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Poizdowie, dyrektorzy szkół z pocztami sztandarowymi, dzieci, młodzież z tych szkół, Zbigniew Mitura – Dyrektor Zespołu Szkół w Poizdowie z pocztem sztandarowym, Danuta Rola – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Kocku, Helena Teresa Bylina – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, poczty i prezesi OSP z Kocka, Talczyna, Białobrzegów, z Górki i Kol. Poizdów, Zespół Śpiewaczy z Górki, Zespół Śpiewaczy z Talczyna, Marian Rapacewicz – Prezes Gospodarstwa Rybackiego sp. z o.o. sponsora, Zbigniew Nowicki – Zakład Optyczny, Marcin Nurzyński – KASA im. Unii Lubelskiej (reprezentuje p. Aneta Karasek), Zbigniew Badziak – fotografie, filmowanie, Bogusław Guz, społeczność SP w Kocku imienia gen. Fr. Kleeberga, dzieci, młodzież, dyrektor Zespołu Szkół Halina Pietrzela, nauczyciele, nauczyciele emeryci, witam wszystkich państwa. Witam asystę honorową, którą pełni kompania reprezentacyjna sił powietrznych z Dęblina pod dowództwem kpt. Grzegorza Kosiaka, splendoru dodaje orkiestra wojskowa z Dęblina pod batutą kapelmistrza kpt Andrzeja Greszty.”

https://lublin.tvp.pl/29811603/5-kwietnia-2017-g-1830

DSC_0022 (Copy) DSC_0026 (Copy) DSC_0028 (Copy)

DSC_0020 (Copy) DSC_0040 (Copy) DSC_0043 (Copy) DSC_0048 (Copy) DSC_0052 (Copy) DSC_0059 (Copy) DSC_0064 (Copy) DSC_0066 (Copy) DSC_0071 (Copy) DSC_0073 (Copy) DSC_0076 (Copy) DSC_0079 (Copy) DSC_0080 (Copy) DSC_0082 (Copy) DSC_0086 (Copy) DSC_0088 (Copy) DSC_0103 (Copy) DSC_0111 (Copy) DSC_0118 (Copy) DSC_0127 (Copy) DSC_0136 (Copy) DSC_0137 (Copy) DSC_0141 (Copy) DSC_0145 (Copy) DSC_0154 (Copy) DSC_0169 (Copy) DSC_0173 (Copy) DSC_0175 (Copy) DSC_0184 (Copy) DSC_0185 (Copy) DSC_0187 (Copy) DSC_0194 (Copy) DSC_0196 (Copy) DSC_0201 (Copy) DSC_0207 (Copy) DSC_0217 (Copy) DSC_0229 (Copy) DSC_0220 (Copy) DSC_0238 (Copy)

Fot. Marta Nowakowska