Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

77 rocznica śmierci gen. Franciszka Kleeberga

12 kwietnia 2018

11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kocku uroczystym apelem  upamiętniono 77. rocznicę śmierci patrona szkoły gen. Franciszka Kleeberga. Akademię przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli: p. Lidii Włazły, p. Krzysztofa Niewęgłowskiego, p. Pawła Szczotki. Podczas przemówienia p. dyrektor podkreśliła, że gen. Kleeberg jest dla nas wzorem do naśladowania.  Delegacja uczniów wraz z panią dyrektor Renatą Czajką złożyła wieniec i zapaliła znicz pod pomnikiem generała.

Krzysztof Niewęgłowski