Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Apel do mieszkańców miasta i gminy Kock w sprawie osób wymagających szczególnego wsparcia w okresie zimowym

5 grudnia 2023

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta i Gminy Kock
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta i Gminy Kock, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku – tel. 81 859 12 56
Komisariat Policji w Kocku – tel. 81 859 10 07 lub 112
Urząd Miejski w Kocku – tel. 81 859 10 04
Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987