Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Biogazownia – ważne informacje

6 grudnia 2023

Szanowni Państwo!

Informuję, że radni Rady Miejskiej w Kocku na sesji w dniu 4 grudnia 2023 r., pod wpływem protestów mieszkańców, uchylili wcześniejszą zgodę na sprzedaż działek nr 362/1 oraz 361 (teren po dawnej kopalni piasku) w obrębie Kock Rolny, położonych ok. 400 m na północ od węzła na S-19, zamykając w ten sposób temat budowy biogazowni w naszej gminie. Jednocześnie oświadczam, że Urząd Miejski w Kocku jest zobligowany do dalszego procedowania wniosku dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko złożonego przez prywatną firmę na w/w działki.

W kwestii ewentualnych zagrożeń środowiska wypowiadają się państwowe organy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Sanepid. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kock stanowią, że na terenie naszej gminy nie można lokalizować inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Procedura oceny oddziaływania na środowisko stwarza mieszkańcom okazję do zapoznania się z szeroko pojętą tematyką działania biogazowni rolniczych oraz spokojną ocenę zagrożeń, czy korzyści, wynikających dla gminy i jej mieszkańców. Pomimo klarownej prelekcji podczas sesji oraz odpowiedzi na wiele pytań Pani Aliny Kowalczyk-Juśko – profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie n/t działania biogazowni rolniczych, w tym możliwości wykorzystania taniego ciepła i ciepłej wody użytkowej do ogrzewania mieszkań i budynków w Kocku, a tym samym likwidacji szkodliwych pyłów i gazów powstających w procesie ogrzewania mieszkań, czy możliwości zakupu tańszego prądu (po utworzeniu klastra energetycznego i bez opłat przesyłowych) powstałego w biogazowni, nadal zgłaszano wiele kontrowersyjnych i nie mających potwierdzenia w badaniach naukowych, codziennej eksploatacji biogazowni różnorodnych wątpliwości i zastrzeżeń.  Zobowiązałem się, że gmina zorganizuje dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tą tematyką wyjazdy studyjne do okolicznych biogazowni w miejscowościach: Przypisówka w gminie Firlej, Suchowola obok Radzynia, czy Koczergi pod Parczewem. Być może, że część tych wątpliwości i często absurdalnych zarzutów zniknie po obejrzeniu ogólnodostępnych filmów, które zostały  przygotowane przez państwową instytucję – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dostępnych pod poniższymi linkami.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

https://www.youtube.com/watch?v=8603O545U3s

https://www.youtube.com/watch?v=iooXa7NAQ6A

https://www.youtube.com/watch?v=pJ4zZ0hGImU