Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Błogosławiony, kto zaufał Panu

12 marca 2015

„Życie swe umiały oddać, zawierzyć na Miłość Wieczystą.Życie swe umiały oddać, ufały, że źródła wytrysną. Że z każdej pustyni, kamienia i skały Bóg wywiedzie życie – jak wtedy o świcie.”

Te słowa pochodzą z pieśni poświęconej bł. Siostrom Męczenniczkom Nazaretankom z Nowogródka. 5 marca 2015 roku minęła 15. rocznica Ich beatyfikacji. Nasza parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku  uczciła pamięć tych,  które złożyły świadectwo swojej wiary, aż do ofiary z własnego życia. Ta uroczystość w naszym kościele, rozpoczęta została różańcem z rozważaniami bł. Sióstr Męczenniczek , prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu  z Łukowa. Następnie proboszcz ks. prał. Bogdan Krawczyk wprowadził wiernych w tematykę męczeństwa sióstr z Nowogródka, wśród których była nasza parafianka – s. Maria Daniela – Eleonora Jóźwik z parafii Kock. Po wprowadzeniu ks. Proboszcza rozpoczęła się Msza św. intencją której była modlitwa przez wstawiennictwo bł. s. Danieli, bł. sióstr męczenniczek o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków – 43 kół Żywego Różańca z całej parafii. Eucharystii przewodniczył ks. Łukasz Wardak – opiekun kół. W kościele rozbrzmiała pieśń – „11 strzałów…” wówczas ks. Łukasz uroczyście przeniósł relikwie bł. sióstr z bocznej kaplicy  przed ołtarz, na specjalnie przygotowane miejsce udekorowane 11 różami. W czasie Mszy św. słowo Boże, do licznie zebranych wiernych skierował dk. Mateusz Sudewicz. W homilii ks. diakon mówił o męczenniczkach z Nowogródka, że są błogosławione, ponieważ sprawy Boże postawiły w swoim życiu na pierwszym planie. Wiedziały bowiem, iż nie żyją dla siebie, ale dla innych i przez ich życie, tak jak przez nasze, chciał i nadal chce mówić Bóg. Dalej w kazaniu,  mówił o grożącej w życiu chrześcijanina chęci samowystarczalności, która prowadzi do bałwochwalstwa tj. do oddawania czci rzeczom materialnym i sobie samemu zamiast Bogu. Podkreślił, że człowiek, który ulega pokusie samowystarczalności przestaje żyć w perspektywie daru i bezinteresowności. Po Mszy św., przy śpiewie sióstr Nazaretanek, wierni podeszli procesyjnie, by ucałować relikwie błogosławionych sióstr. Następnie adorowali Najświętszy Sakrament prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii i diecezji. Młodzież pod przewodnictwem s. służki  Katarzyny Pyl przygotowała montaż słowno – muzyczny – wspomnienie błogosławionych sióstr. Nasza parafia cieszy się, że ma błogosławioną s. Danielę, która oręduje za nami w niebie. Niech świadectwo Marii Stelli i 10 sióstr Męczenniczek – nie będzie zapomniane.

J.N.

548a_filtered2 554_filtered2 559_filtered2