Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Miasto i Gmina

Regionalny System Ostrzegania

Dzięki pobraniu na telefon aplikacji RSO zostaniemy powiadomieni o potencjalnych zagrożeniach...

14 lipca 2021

Weź dotacje – wymień piec. Przedłużony termin naboru wniosków

Wniosek o dotacje –  Załącznik nr 1 do uchwały nr 0007 Uchwała – dofinansowanie inwestycji proekologicznych...

14 lipca 2021

Szczepimy się i wygrywamy!

Szanowni mieszkańcy Gminy Kock !!! Pomóżmy zdobyć dodatkowe środki dla naszej lokalnej społeczności poprzez masowe szczepienia!...

4 lipca 2021

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Gmina Kock W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I Osi priorytetowej POPC...

1 lipca 2021