Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Centrum Zdrowia Psychicznego

15 lipca 2020

W związku z rozszerzeniem obszaru działania CZP Urząd Miejski w Kocku informuje, iż jednostką właściwą udzielającą świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego jest SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 413 22 67, 83 413 22 00, [email protected].