Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Cud nad Wisłą

11 sierpnia 2016

Znad rzeki Wieprz rusza 15 sierpnia 1920 ofensywa Wojsk Polskich pod dowództwem J. Piłsudskiego. Wydarzenia te zapoczątkowały zwycięstwo polskie nad bolszewikami w sierpniu 1920 r. Określane mianem „Bitwy Warszawskiej” lub ,, Cudu nad Wisłą „.

„21 DP Górskiej gen. Andrzeja Galicy po sforsowaniu Wieprza siłami 2 pułku strzelców podhalańskich kapitana Studzmanna stoczyła bój o Kock i po jego opanowaniu skierowała się na Łuków. Przebieg walk był następujący. Utrzymany po zajęciu 15 sierpnia przyczółek koło Ruskiej Wsi pozwolił przeprowadzić tam w bród dwa bataliony, dwa inne przeszły w nocy bez przeszkód pod Sułoszynem, jeden z nich został skierowany przez Tyśmienicę do wsi Borki, by ubezpieczyć ruch dywizji od Radzynia Podlaskiego i odciąć nieprzyjacielowi odwrót spod Kocka. Natarcie na Kock rozpoczęło się o świcie, przeprawa przez Wieprz zabrała bowiem sporo czasu. Nacierający batalion wzdłuż drogi Ruska Wieś-Kock wszedł do miasta, lecz odrzucony został z ciężkimi stratami na wąski teren koło młyna energicznym przeciwuderzeniem przedwcześnie zaalarmowanych Rosjan, którzy zajęli stanowiska na wzgórzach. W tym kierunku uderzył następny batalion I brygady górskiej, który zdążył podejść do młyna, gdzie rozgorzała walka. Zajęci nią Rosjanie pozwolili dowódcy l brygady górskiej skierować dwa bataliony w bród przez rzekę do folwarku i wsi Górka. Sowiecka załoga tej wsi, zagrożona ponadto od wschodu III batalionem od rzeki Tyśmienicy, cofnęła się na północ, odsłaniając lewe skrzydło własnych wojsk pod Kockiem, na które skierowano decydujące uderzenie. O godzinie 6.30 Kock został zdobyty, a Sowieci cofnęli się pod osłoną patroli kawalerii w lasy koło Serokomli, częściowo w kierunku Radzynia Podlaskiego. W walkach o Kock Polacy zdobyli dwa karabiny maszynowe i 198 jeńców ze 170 brygady strzelców sowieckich. Straty 21 DP Górskiej pod Kockiem i Borkami wynosiły 4 zabitych i 46 rannych żołnierzy szeregowych. Bój ten opóźnił działania dywizji prawie o pięć godzin.” Cyt z  pracy H.Mierzwińskiego , Kontruderzenie znad Wieprza w wojnie polsko-sowieckiej, [w[Studia z dziejów Kocka t.III, Kock 2011, s.90.