Przebudowa drogi gminnej nr 112637L w m. Górka

14 czerwca 2021

Celem realizacji zadania jest poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych. Wykonanie inwestycji podniesie parametry użytkowe drogi:

– droga gminna stanie się drogą o nawierzchni asfaltowej, wyeliminujemy odcinki, które w okresach jesienno-zimowych bywają nieprzejezdne, ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi gminnej o długości 0,992 km. Wykonanie inwestycji podniesie parametry użytkowe drogi:

– droga gminna stanie się drogą o nawierzchni asfaltowej, która podniesie nośność drogi do 80 kN/oś,

– ruch lokalny przeniesiemy na drogi gminne, co poprawi bezpieczeństwo na drogach wyższej kategorii  oraz zwiększymy płynność ruchu na drogach gminnych i podniesiemy efektywność sieci dróg publicznych na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące roboty:

 1. a) odhumusowanie pod poszerzenia jezdni,
  b) wykopy pod konstrukcje drogi na poszerzeniach korygujących przebieg drogi,
  c) przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi,
  d) wykonanie poszerzenia jezdni,
  e) wykonanie zjazdów z kruszywa,
  f) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
  g) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  h) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 1290 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Całkowita wartość projektu:  654 275,65 zł

Dotacja 50 % wydatków kwalifikowanych – 327 137,00 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu:  30.09.2021 r.