Klub sportowy Polesie

27 maja 2013

LOGOKLUBU3

Klub Sportowy POLESIE KOCK istnieje od 16 września 1995 r. Jest on kontynuatorem  tradycji Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „POLESIE”, który został założony 1985 r. Działalność MLKS „POLESIE” została zawieszona w 1991 r. Zbiegło się to z upadkiem większości zakładów pracy w Kocku w okresie trudnych przemian ustrojowych. Rozwój klubowego sportu w Kocku nie rozpoczął się z powstaniem POLESIA. Przed Polesiem funkcjonował klub sportowy o nazwie LKS ŚWIT KOCK, jednak brak jest danych dotyczących powstania i działalności tego klubu. Nielicznie istniejące dokumenty (np. legitymacja członkowska LKS ŚWIT pana Mariana Grabka wydana została   02.01.1968 r.).
Działalnością KS POLESIE Kock kieruje Zarząd, który jest wybierany przez walne zgromadzenie na czteroletnią kadencję. W skład Zarządu klubu z 1995 roku wchodzili: Prezes Waldemar Wilkowicz, Wiceprezes – Jan Guz, Sekretarz – Zbigniew Szczepańsk,i Skarbnik – Waldemar Trojak, Członkowie – Leon Filipek, Stanisław Jeśkiewicz i Mirosław Pożarowszczyk. Klub prowadzi zajęcia w dwóch sekcjach – piłki nożnej oraz piłka siatkowej w kilku grupach wiekowych. Oprócz tych wiodących sekcji prowadzone były zajęcia rekreacyjne  (tenis stołowy, szachy, brydż sportowy). W roku 1997 drużyna piłkarska awansowała z klasy A do ligi wojewódzkiej. Po roku gry nastąpiła reorganizacja rozgrywek co spowodowało likwidację ligi wojewódzkiej. Ogromną sensację sprawiła nasza drużyna w rozgrywkach Pucharu Polski w roku 1995, znajdując się w gronie czterech najlepszych zespołów grających w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Lublinie.  Na drodze tych eliminacji pokonaliśmy między innymi: POM Piotrowice, Świdniczankę, Hortex Ryki, Lewart Lubartów. W marszu po Puchar powstrzymała nas Stal Poniatowa, która grała wówczas w IV lidze. W sezonie rozgrywkowym 1998/1999 drużyna piłki siatkowej wywalczyła awans z ligi wojewódzkiej LZS do ligi wojewódzkiej OZPS. Aktualnie drużyna piłki nożnej gra w klasie okręgowej.
Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez pracy Zarządu Klubu, a szczególnie prezesa w latach 1995-2003 Waldemara Wilkowicza, który był inicjatorem powstania KS POLESIE. W okresie 2003-2006 funkcje prezesa pełnił Janusz Kucharuk. W kolejnych latach funkcję tę  pełnili Jarosław Kowalczyk, Andrzej Sobolewski, a od 2012 r. Paweł Sobolewski. Długoletnim kierownikiem drużyny jest pan Leon Filipek, a skarbnikiem Jacek Skwara.

Rocznica Polesia i oddanie do uzytku nowego stadionu