Władze klubu

27 maja 2013

klub sportowy kock

WŁADZE KLUBU
1. Andrzej Sobolewski – Prezes Zarządu Klubu
2. Paweł Sobolewski – Sekretarz
3. Jacek Skwara – Skarbnik
4. Krzysztof Guz – Członek
5. Marian Struski – Członek
6. Grzegorz Sikorski – Członek
7. Mariusz Pełka – Członek

Komisja Rewizyjna pracuje w nie zmienionym składzie

1. Józef Grądek – Przewodniczący
2. Włodzimierz Kosior – Z-ca Przewodniczącego
3. Adam Sobolewski – Członek