Poziomy odzysku

31 sierpnia 2017

Poziom odzysku odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Kock:

2013 r. – 25,5 %

2014 r. – 28,4%

2015 r. – 30,5%

2016 r. – 42,8%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia na terenie Gminy Kock:

2013 r. – 36 %

2014 r. – 29,5%

2015 r. – 48,2%

2016 r. – 41 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie Gminy Kock:

2013 r. – 100 %

2014 r. – 100%

2015 r. – 100%

2016 r. – 100 %