Wybory Samorządowe 2024

24 listopada 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 23 lutego 2024 r w sprawie terminu losowania składów Terytorialnych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kock o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kocku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Poniżej przedstawiamy link do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje (formularze zgłoszenia)  do rejestracji komitetu wyborczego w wyborach na radnego rady miejskiej i kandydatów na burmistrza oraz dokumenty do zgłaszania kandydatów na radnych i burmistrza do Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na 2024 rok

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

Powoływanie terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie liczby mieszkańców

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o podziale na okręgi w wyborach samorządowych 2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23.11.2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim