Projekty unijne

23 maja 2013

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku,
Pl. Anny Jabłonowskiej 15, 21-150

Kock realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie nr 17/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-065/09-00-0516.

Partnerzy projektu:
Gmina Kock, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock
Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne, ul. Przechodnia 11, 21-150 Kock

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac restauratorskich i remontowych w zabytkowym kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku.

Celem projektu jest promocja walorów kulturalnych i środowiskowych miasta Kock oraz zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej.